O mnie / About me

Z fotografią od zawsze, to moja pasja i zawód. Stała współpraca z FÉDÉRATION DE LA HAUTE COUTURE ET DE LA MODE. Producent, fotoreporter, dziennikarz dla IFNM. Głównie szeroki portret, moda, fotoreportaż – nigdy pejzaże i inne dary natury. W obszarze zainteresowań człowiek z wszystkimi zaletami i wadami.

With photography, it’s always been my passion and profession. Constant cooperation with FÉDÉRATION DE LA HAUTE COUTURE ET DE LA MODE. Producer, photojournalist, journalist for IFNM. Mainly a wide portrait, fashion, photojournalism – never landscapes and other gifts of nature. In the area of ​​interest a man with all advantages and disadvantages.

OFFER/OFERTA:

 

  • advertising sessions/sesje reklamowe
  • fashion sessions/sesje modowe
  • portfolio for models/portfolia dla modeli
  • individual sessions (portrait, fashion, beauty,)/sesje indywidualne
  • press and travel photography
  • organization of photo sessions/organizacja sesji zdjęciowych
  • photography workshops/warsztaty fotograficzne
  • organization of fashion shows/organizacja pokazów mody
  • organization of castings/organizacja castingów